Witaj w naszym Domu Gościnnym

VI Sympozjum etyczne o duchowej opiece w medycynie

Sympozjum otworzyło wystąpienie znanej aktorki i działaczka społecznej - Anny Dymnej, która dzieląc się własnymi spostrzeżeniami odnośnie potrzeb pacjenta stwierdziła, że chory potrzebuje przede wszystkim, by ktoś go wysłuchał. „Lekarz musi się starać zrozumieć człowieka, żeby wyleczyć pacjenta. Jeśli nie będzie znał stanu jego ducha, jego lęku i strachu, to nie będzie mógł mu pomóc – podkreślała Prezes fundacji "Mimo wszystko"

Dyskutowano także o sposobach powstrzymania postępującej dehumanizacji polskiej medycyny. Przywoływano słowa nieżyjącego prof. chorób wewnętrznych Andrzeja Szczeklika, który niejednokrotnie podkreślał, że dzisiejszą medycynę przesiąka ideologia biznesu, która stawia pacjentów w roli klientów, a lekarzy w pozycji świadczeniodawców.

„W takim systemie, zdaniem dr. Piotra Gajewskiego, gubi się humanistyczny wymiar opieki medycznej, który w procesie leczenia pełni rolę fundamentalną".

Gość honorowy – prof. Christina Puchalski, dzieliła się swoim amerykańskim doświadczeniem w integracji duchowości i podejścia współczucia z technologicznym i naukowym postrzeganiem opieki zdrowotnej. Zwracała uwagę, jak ważny był dialog w systemie amerykańskiej służby zdrowia, by móc szanować indywidualność każdej osoby, pacjentów i ich rodzin.
Kilkakrotnie akcentowała, że każdy pacjent, bez względu na wyznanie i wiarę, czy światopogląd i wyznawane wartości posiada własną duchowość, którą m.in. lekarz powinien umieć u niego odkryć.

Z kolei Dr Anne Vandenhoeck, koordynator europejskiej sieci kapelanii służby zdrowia w swojej prelekcji zreferowała stan i systemy opieki duchowej funkcjonujące w krajach Unii Europejskiej, w których opieka ta stanowi integralną część opieki medycznej chorych w szpitalach i jak zaznaczyła, tam gdzie taka opieka istnieje odnotowano zauważalną całościową poprawę samopoczucia pacjentów.
„W szpitalach wciąż potrzeba odpowiednio przygotowanych kapelanów, ale nie tylko oni powinni świadczyć opiekę duchową pacjentom. - W zasadzie lekarze, pielęgniarki, dietetycy czy inne osoby z personelu medycznego też powinni mieć pewną wiedzę w tym zakresie – dodała prelegentka.

Wielość obowiązków, jakie ma lekarz sprawia, że często nie ma czasu, by „pochylić się nad pacjentem i go wysłuchać – zauważył dr Marek Krobicki, reprezentujący na sympozjum Polską Prowincję Bonifratrów. „Lekarz musi mieć wokół siebie tych, którzy razem z nim pochylą się nad pacjentem, a to może być kapelan, wolontariusz, psycholog, ale i pracownik szpitala, który będzie miał czas na to, aby porozmawiać z pacjentem, aby wysłuchać jego obaw, a potem w stosownym momencie podzielić się tymi uwagami z lekarzem" – zauważył dr Krobicki.

W konkluzji panelu dyskusyjnego stwierdzono, że trudno, by jakakolwiek debata wpłynęła na poprawę systemu medycyny, która uzależniona jest głównie od decyzji politycznych.
Podkreślono, że tego rodzaju sympozja są jednak potrzebne. Sprzyjają one nie tylko ukazywaniu problemu, ale także podnoszeniu świadomości lekarzy, którzy pragną sumiennie wykonywać swój zawód. O tym, że takich lekarzy w naszym kraju nie brakuje, świadczyły wypowiedzi przedstawicieli - uczestników tej profesji z sali. .

O bardzo dużym zainteresowaniu problematyką wydarzenia świadczyła m. in obecność lekarzy, psychologów, kapelanów różnych wyznań, sióstr zakonnych oraz  braci reprezentujących prawie wszystkie ośrodki bonifraterskie w Polsce. Przedstawicielami Hospicjum byli: br. Leopold, br. Krzysztof oraz doktor Agnieszka Jalowska.

Szukaj