Witaj w naszym Domu Gościnnym

Zespół Opieki Duszpasterskiej Inauguruje Diałalność

W skład powołanego Zespołu interdyscyplinarnego weszli: dyrektor Hospicjum - Anna Olchówka, kierownik ds. medycznych - Albert Kazior, kapelan o. Piotr Kwoczała OFM, brat Leopold Szatkowski OH, brat Krzysztof Biczyk, psycholog - Dorota Błażewicz, pielęgniarki: Ewa Śniechowska-Krzyżanowska, Barbara Szwat, lekarz - Agnieszka Jalowska, specjalista ds. gospodarczych - Teresa Suchara, terapeutka zajęciowa - Joanna Magiera, pracownik biurowy - Michalina Baluk.

Podczas spotkania podkreślono, że jednym z nieodłącznych elementów zintegrowanej opieki paliatywno-hospicyjnej jest troska o duchowe i religijne potrzeby człowieka zagrożonego śmiercią i jego bliskich.

Zauważono także, że Pacjent i jego rodzina są pierwszorzędnymi podmiotami opieki, która ZOD - 03koncentruje się na terapii bólu, kontroli symptomów, kładąc również duży nacisk na psychologiczne, emocjonalne, socjalne i duchowo-religijne potrzeby chorego i jego rodziny..

Przedstawiciele Zespołu Duszpasterskiego chcą w swojej aktywnośći propagować wartości humanistyczne i chrześcijańskie, a także integrować pacjentów, ich rodziny oraz pracowników i wolontariuszy hospicyjnych poprzez wspólne projekty i inicjatywy związane z liturgią, działalnością charytatywną, odpoczynkiem, czy edukacją.

Nowemu Zespołowi życzymy powodzenia w realizacji planów.

Szukaj